Rammer

Rammer for mentorordning

Tanken bag

I Pusterummet fokuserer vi overordnet på at forbedre trivslen, studiemiljøet og sammenholdet blandt studerende. Gennem Pusterummets mentorordning vil vi gerne hjælpe hinanden med de små og store udfordringer, som mange studerende oplever under studiet, og skabe et studiemiljø der er mindre præget af konkurrence og pres og mere præget af fællesskab og sparring på tværs af hold og semestre. I mentorgruppen får du et frirum, hvor man kan tale om alt og intet, udfordringer og interesser - med mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige.


Rammer

Mentorordningen løber et halvt år ad gangen, og er 100 % frivillig. Hver mentorgruppe består af én mentor, der er kandidatstuderende, og 3-4 mentees der er bachelorstuderende. Mentorgruppen mødes minimum 3-4 valgfrie dage i løbet af semestret. Alle i mentorgruppen har tavshedspligt.


Som mentee

Det forventes, at du prøver at være fleksibel i forhold til at finde mødedatoer, da det ellers kan blive en udfordring at finde dage, hvor alle i mentorgruppen kan mødes. Som nævnt i ovenstående er dette en mentorordning med mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige. Som mentee er du selvfølgelig altid velkommen til at spørge din mentor til råds om faglighed, bøger mm. - også uden for møderne, men det forventes, at du er indforstået med, at det ikke vil være det primære fokus til møderne med mentorgruppen.


Som mentor

Som mentor bliver du uddannet af Studenterrådgivningen, så du er godt klædt på til opgaven.

Her vil du bl.a. lære at facilitere og håndtere tryghed og udfordringer i en gruppe, samt blive forberedt på nogle af de problemstillinger, som mange medicinstuderende oplever. Det forventes ligeledes, at du udviser en vis fleksibilitet i forhold til at finde mødedatoer, da det ellers kan blive en udfordring at finde dage, hvor alle i mentorgruppen kan mødes.


Første møde

Mentor tager kontakt til mentees for at planlægge første møde. Typisk vil første møde indebære en forventningsafstemning, samt give mulighed for at mentees kan bringe ideer til temaer op. Eksempler på temaer til mentorgruppemøder kan være: motivation, balance mellem studieliv og privatliv, prioritering og tidsstyring.